הזינו את הפרטים לתשלום עבור ההשתתפות באירוע
(עבור חברות)

תקבל קישור לתשלום בהודעה
בלחיצה על הכפתור, אתם מסכימים לתנאי עיבוד הנתונים האישיים ומדיניות הפרטיות

הזינו את הפרטים לתשלום עבור ההשתתפות באירוע
(ליחידים)

תקבל קישור לתשלום בהודעה
בלחיצה על הכפתור, אתם מסכימים לתנאי עיבוד הנתונים האישיים ומדיניות הפרטיות

פרטי תשלום

סניף 703
חשבון 441760
עזרהמד בע״מ
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение